15.04.2016 Gra o wakacyjny staż 2016.

Przedsiębiorczość

Wieloletnia realizacja idei „złotego trójkąta” transformacji społeczności Elbląga ku nowoczesnym technologiom informacyjnym ma szansę nabrać przyspieszenia w wyniku dobrego klimatu dla ścisłej współpracy trzech zainteresowanych „wierzchołków” trójkąta: samorządu.

Nauka

Wypowiedz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu "Od dłuższego czasu idea „złotego trójkąta” nie jest kontynuowana jako wspólne przedsięwzięcie wcześniejszych partnerów.

      Mocniej wiążemy się z podmiotami gospodarczymi również dlatego, że będą one mogły starać się o dofinansowanie swoich projektów z nowych Programów Operacyjnych Unii Europejskiej, pod warunkiem, że projekty te będą posiadały walor innowacyjności, między innymi osiągnięty na drodze badań, do których przeprowadzenia potrzebne będą uczelnie lub ogólniej jednostki naukowe."

Samorząd

Biuro Obsługi Inwestora przy Urzędzie Miasta w Elblągu strefą dobrych inwestycji

http://www.inwestycje.elblag.pl/aktualnosci