O Radzie

Elbląska Rada Klastrów tworzą nastepujące elbląskie klastry:

 • 1. Stowarzyszenie Klaster Mebel-Elbląg
 • 2. Stowarzyszenie Klaster Teleinformatyczny ICT AMBER
 • 3. Stowarzyszenie Elbląski Klaster Turystyczny
 • 4. Stowarzyszenie Korona Group – Ogólnopolski Klaster Handlowy
 • 5. Stowarzyszenie Klaster Nowoczesnych Technologii
 • 6. Stowarzyszenie Klaster Medyczny MED+
 • 7. Stowarzyszenie Klaster Biznesu Kultury "BizArt"
 • 8. Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

W dniu 24.10.2013r. przedstawiciele w/w klastrów podpisali porozumienie o utworzeniu ERK. Rada reprezentuje obecnie około 150 przedsiębiorstw z Elbląga i regionu, które generują ponad 700 mln zł przychodów rocznie i zatrudniają ponad 2500 osób.

W Radzie zasiadają:

 • 1. Tadeusz Sznaza – Przewodniczący Rady
 • 2. Emila Słodownika – pracownik Biura Obsługi Inwestora UM w Elblągu
 • 3. Hanna Skrobotun – członek
 • 4. Artur Szadurski – członek
 • 5. Wojciech Macijewicz – członek
 • 6. Marek Łęcki – członek
 • 7. Juliusz Marek – członek
 • 8. Marzenna Bracka – Kondracka – członek
 • 9. Wojciech Chmielewski - członek

Głównymi celami Elbląskiej Rady Klastrów są:

 • 1. Nawiązywanie współpracy z samorządami i jednostkami badawczo- rozwojowymi.
 • 2. Zacieśnienie kooperacji między elbląskimi klastrami oraz firmami je tworzącymi.
 • 3. Realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów.
 • 4. Wypracowywanie i prezentowanie stanowiska Rady w obszarach leżących w sferze zainteresowania przedsiębiorstw będących członkami klastrów.

Samorząd Miasta Elbląga szybko docenił potencjał Rady i uznał ją za wiodącego reprezentanta lokalnych przedsiębiorców. Na tej podstawie oraz w celu optymalizacji działań samorządu na rzecz sektora przedsiębiorczości, rozwoju klasteringu oraz współpracy klastrów z samorządem lokalnym Prezydent Miasta Elbląg w dniu 28.04.2014r wydał zarządzenie ustanawiające Elbląską Radę Klastrów. W jej skład wchodzą w/w przedstawiciele klastrów oraz przedstawiciel samorządu w osobie Pana Emila Słodownika

Utworzenie ERK sprawiło, że znacznemu przyspieszeniu uległy rozmowy i prace zmierzające do nawiązaniu współpracy przez lokalnych przedsiębiorców z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu w zakresie wykorzystania potencjału tej uczelni do rozwoju przedsiębiorstw i poprawy sytuacji na rynku pracy.